باتلاق.

اینجا دفتر یادداشت منه

باتلاق.

اینجا دفتر یادداشت منه

می‌خوام بیخیال وگانیسم شم تا الانم خیلی به خودم فشار آوردم و هزینه کردم ولی نمی‌شه. چیزی جز نشاسته و چیزایی که زود هضم می‌شن نیست. بالاخره ما ادمام از وقتی رو زمین بوجود اومدیم سرنوشت خوبی نداشتیم که حیونا داشته باشن. همین الانشم بخت خوبی نداریم. نه زندگیمونو انتخاب می‌کنیم نه هندل می‌کنیم یه جبره که داریم تحمل می‌کنیم. 

۰ نظر ۰۲ مرداد ۰۳ ، ۱۵:۱۱